Home Riešenia pre Záturčie

Lávka cez rieku Turiec

napojenie na novú cyklotrasu Martin-Vrútky a budovaný športovo-oddychový areál na Pltníkoch.

 

Cyklochodník k podjazdu

napojenie Záturčia cyklochodníkom na existujúci podjazd pod cestou I65.

Pumptrack areál

prerobenie starého hokejbalového ihriska za školou na bike areál ako doplnkovú časť areálu Pltníky.

 

Využitie betónových plôch

pasportizácia športových plôch a definovanie ich využitia.

Kamery

osadenie bezpečnostných kamier na celom úseku hlavného chodníka cez sídlisko Záturčie.

 

Bezpečne do školy

zabezpečenie príslušníkov MsP k obom prechodom k ZŠ (zastávka MHD a Jednota) v ranných hodinách.

Hlavný chodník

rekonštrukcia všetkých úsekov hlavného chodníka cez sídlisko Záturčie a bezbariérové napojenie až na cyklochodník pri rieke Turiec.

 

Bezpečne po vlastných

vybudovanie chodníka spájajúceho Záturčie s mestom cez novú lávku cez Turiec, popri I18 až k Priekopskej ulici (Priekopa/Campo/Pltníky).

Tieň pre mamičky

výsadba vyššej zelene ako forma „tienenia“ pre rodičov na detských ihriskách.

 

 

Park v Záturčí

vybudovanie parku s lavičkami od ZŠ v smere na Martin bytovkou ako centrálnej oddychovej zóny.

Vrecká pre psíčkarov

300ks ekologicky rozložiteľných vreciek každý rok pre všetkých majiteľov psov, ktorí platia dane za psa.

 

Zvýšenie počtu košov

významné zvýšenie počtu košov na sídlisku a osadenie košov na vstupoch k zeleným plochám

Polopodzemné parkoviská

výstavba polopodzemných parkovísk ako kombinácia účelu a zelene.

 

,
,
Parkovací dom

vybudovanie vysokokapacitného parkovacieho domu

Stojiská na kontajnery

 reorganizácia, rekonštrukcia a zvýšenie kapacity stojísk a kontajnerov, polopodzemné kontajnery v každej časti Záturčia.

 

100 lavičiek

výmena a významné doplnenie lavičiek na celom sídlisku Záturčie

Elektronické retardéry

výmena prejazdných retardérov za moderné – pilotný projekt v Martine.

.

 

Záturčie pre všetkých

vyriešenie cestného aj pešieho prepojenia sídliska Záturčie a Nového Martina.