Kampaň

Naša kampaň je medzi ľuďmi. Každý deň náš nájdete v uliciach Martina a to už od začiatku leta. Pýtame sa tých, pre ktorých je tu samospráva a naše riešenia vychádzajú z ich potrieb a potrieb mesta Martin.